Новинар: Дане Белић

Саговорник: Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

“Млади су будућност, али ви живите садашњост и у њој треба да се осећате добро. Будите активнији, предложите нове програме и будите наши сарадници, ми смо вам увек на располагању. Едукујте се, јер вам знање нико не може оспорити или узети. Укључите се у нашу кампању СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА, јер само заједно можемо да учинимо Србију још бољим местом за живот.”

Питање:

Спремајући се за интервју, прочитао сам Вашу професионалну биографију. Наишао сам на податак да сте објавили 122 научна рада са SCI листе. Да ли сада као министар налазите времена за бављење науком?

Одговор:

Бављење науком је мој животни позив, те с тога не може да се прекине или стави на паузу.

Често ми дан кратко траје, па планирање има кључну улогу у мом животу. Моје колеге и сарадници знају колико ми је важна добра организација, која подразумева како дугорочне, тако и краткорочне планове.

Када се све добро испланира, реализација је много успешнија и за све се нађе времена.

Питање:

Ове године је донет Акциони план за спровођење Стратегије за побољшање положаја особа са инвалидитетом. Да ли имате увид у спровођење плана и када се очекују видљивији резултати?

Одговор:

Акционим планом дефинисани су рокови, задаци и носиоци активности. Званичан извештај о спровођењу мера и активности предвиђених овим документом биће доступан након истека прве извештајне године и прибављања релевантних података о оствареним резултатима од стране надлежних институција, невладиних организација и јединица локалне самоуправе.

Са друге стране, питање видљивости остварених резултата на пољу унапређења положаја особа са инвалидитетом је комплексно. Поједини резултати су опипљиви и видљиви одмах након спровођења, као на пример у области приступачности, али све укупно побољшање положаја особа са инвалидитетом је процес који захтева свакодневно ангажовање.

Питање:

Србија је потписница Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом. Да ли сте задовољни применом Конвенције и да ли верујете да ће принципи Универзалног дизајна бити примењени у потпуности у нашој земљи?

Одговор:

Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом је документ који нас као земљу обавезује да поштујемо начела и свих 50 чланова Конвенције. Са друге стране, као министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у обавези сам да пратим примену Конвенције свакодневно.

Верујем да као друштво можемо да применимо принципе Универзалног дизајна у све друштвене области. Министарство свакодневно ради на томе да се повећа свест појединаца о правима и потребама особа са инвалидитетом.

Принципи Универзалног дизајна о којима говоримо у највећој мери помажу особама са инвалидитетом, али они свима нама олакшавају живот. Једна алатка на веб сајту за увећање слова помоћи ће, не само слепим особама, него и слабовидима, а рампа или лифт олакшаће кретање не само особама са инвалидитетом, већ и старијим суграђанима и мајкама са децом. Универзални дизајн је појам који треба свима да нам олакша свакодневни живот.

Питање:

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом сарађује и финансира рад 33 Савеза на територији Републике Србије. Колико се Савези баве питањима младих особа са инвалидитетом? Имате ли увид колико је младих укључено у рад удружења и Савеза?

Одговор:

Младих особа никада није довољно ма колико их било у удружењима, савезима, јавној и државној управи. Старосна структура чланова удружења је разноврсна, а управљачке структуре се мењају.

Министарство не утиче на унутрашњу структуру удружења и савеза чији су рад и организација регулисани њиховим општим и другим актима.

Програми којима савези и удружења аплицирају на конкурсима за унапређење положаја особа са инвалидитетом намењени су свим старосним структурама, деци, младима средњој и старијој популацији.

Оснивање Академије младих лидера са инвалидитетом и Омладинског клуба као резултата њиховог рада нас веома радује. За нас су ове активности веома значајне и зато подржавамо њихову реализацију. Имала сам прилику да присуствујем отварању Летње школе и одржавању првог каравана Омладинског клуба и да упознам сјајне младе људе са инвалидитетом који су активни у својим срединама.

Питање:

Моје колеге и мене као младе особе са инвалидитетом занима да се запошљавамо равноправно са другима. Нису ретки примери да послодавци само формално запосле особу са инвалидитетом, да би избегли “пенале”, што ми не желимо. Колико је важно едуковати послодавце али и мотивисати особе са инвалидитетом да буду видљивије на тржишту рада? Да ли министарство спроводи активности на том пољу?

Одговор:

Усвајењем Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегијеу првом кварталу текуће године,Република Србија добила је нови вишегодишњи оквир јавне политике који у фокусу има успостављање раста запослености заснованог на знању и достојанственом раду.

Један од посебних циљева који је од изузетне важности за изградњу Републике Србије као демократског и перспективног друштва односи се на унапређење положаја незапослених лица на тржишту рада.

Примена системских мера подршке и међу секторска сарадњa имају за циљ да унапреде положај незапослених лица, пре свега оних који се суочавају са отежаним приступом или останком на тржишту рада, међу којима су свакако и особе са инвалидитетом.

Такође, примена Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у пракси је дала позитивне резултате, од којих је најзначајнији смањење броја особа са инвалидитетом на евиденцији, односно повећање запошљавања са евиденције.

Поред тога, показатељ напретка од доношења овог закона је и повећање знања, вештина и компетенција особа са инвалидитетом за укључивање на тржите рада кроз програме обука, затим повећање укључености особа са инвалидитетом у мере активне политике намењене искључиво овој категорији и унапређење система процене радне способности кроз социјално-инклузивни приступ, односно напуштање искључиво медицинског модела и усмеравање на могућности особа са инвалидитетом.

Такође, у циљу већег запошљавања особа са инвалидитетом, неопходно је перманентно едуковати послодавце и промовисати позитивне примере, а мотивисање и оснаживање особа са инвалидитетом за укључивање на тржиште рада препознајемо као једну од приоритетних улога удружења.

Питање:

И за крај која је Ваша порука младим особама са инвалидитетом?

Одговор:

Млади су будућност, али ви живите садашњост и у њој треба да се осећате добро. Будите активнији, предложите нове програме и будите наши сарадници, ми смо вам увек на располагању.

Едукујте се, јер вам знање нико не може оспорити или узети. Укључите се у нашу кампању СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА, јер само заједно можемо да учинимо Србију још бољим местом за живот.

Хвала Вам на одговорима.

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Skip to content