Pођен 2.4.1998. Пожаревац

Погонски техничар графичке дораде, тренутно на Академским студијама прве године.

Поседује комуникацијске вештине, иницијативност, флексибилност, као и информатичку писменост.

Активиста је Градске организације глувих Београда и председник Удружења младих глувих Србије.

Војислав: „Учествовао сам у спровођењу и реализацији многих пројеката од друштвеног и културног значаја у оквиру заједнице глувих.
Мој матерњи језик је српски знаковни језик, а као председник Удружења младих глувих Србије трудим се да будем достојан промотер културе глувих и знаковног језика, да укажем на важност партиципације и активног укључивања младих, како би постали активни и равноправни учесници у свим областима друштвеног живота“.

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Skip to content