Pођен 8.1.1991. Зрењанин

Дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара. Запослен у Нафтној
индустрији Србије као координатор за ванредне ситуације и одбрану.

Одговоран и посвећен, поседује високо изражене комуникацијске вештине. У добровољном ватрогаству има чин ватрогасног официра. Током студија био је представник студената са инвалидитетом у Студентском парламенту Универзитета у Новом Саду. Учествовао је на многим пројектима и активностима како у борби за остварење већих права студената са инвалидитетом, тако и свих осталих студената. Био је и члан Студентске конференције универзитета Србије, потпредседник Студентског парламента на Факултету и секретар Студентског парламента Универзитета у Новом Саду.

Члан је Удружења параплегичара Банат из Зрењанина.

Ненад: „Запослењем у струци остварио сам део својих снова. Мислим да је дошло време да се поново вратим активизму и борби за права особа са инвалидитетом”.

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Skip to content