Pођена 19.3.1996. године у Ужицу.

Након средње школе уписује Високу школу струковних студија у Ужицу, студијски програм – Менаџмент. Дипломирала је 2018. године са оценом 10 на завршном раду. 2015. године почиње да се бави беседништвом где је остварила многобројне успехе.

Након дипломирања, уписује Факултет за пословне студије и право у Београду, смер – безбедност. Похађала је једногодишње школовање на одсеку Social media, Online PR and Commiunity Manager. Дипломирала је на поменутом смеру 2019.

Добитник је следећих награда:

Трећа награда “Лепојка Чаревић – Митановски” (2016.)

Награда Ј=ЕДНАКИ у борби против дискриминације за 2021. годину (2021.)

Живи у Ужицу.

Поседује вештине рада на рачунару, говори два страна језика. Чланица је Савеза за дечију и церебралну парализу Србије.

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Skip to content